Nguyen Hong Quan

Nguyen Hong Quan

WEB DEVELOPER

Thông Tin Cá Nhân

Tên đầy đủ: Nguyen Hong Quan
Năm sinh: 1985
Địa chỉ: Gia Lam - Ha Noi - Vietnam
Điện thoại: (+84) 98 998 2285
EMAIL: hongquan2712@gmail.com

Kỹ năng

Kỹ năng Lập trình

Php 99%

ASP.Net 80%

Javascripts 99%

Kỹ năng Đồ họa

HTML5 100%

CSS3 100%

Photoshop 85%

Kinh nghiệm

  • All
  • cms
  • framework

Ngôn ngữ lập trình

Liên hệ với tôi